pańszczyzna

2015-03-29 17:41

Wprawdzie okrutny car zniósł Polakom pańszczyznę, ale nasi panowie nie poddali się tak łatwo i gdy Polska odzyskała niepodległość natychmiast przywrócili pańszczyznę pod nazwą żelarki. Sejm zniósł ją dopiero w 1931 roku, czyli jesteśmy OSTATNIM państwem w Europie, w którym pańszczyzna została zniesiona! W Ameryce ostatnim państwem była Brazylia, gdzie zniesiono pańszczyznę w 1888 roku.Ciekawe, czy w 2020 roku będziemy obchodzić uroczyście 500-lecie wprowadzenia pańszczyzny, a w 2031 stulecie zniesienia pańszczyzny? No, chyba że nasi panowie wprowadzą pańszczyznę z powrotem!